Forced Oral

Definícia

Definícia - Čo robí Forced Oral

Nútiť inú osobu, aby mala orálny sex proti svojej vôli, je typom sexuálneho napadnutia, pokiaľ nemá povolenie zapojiť sa do tohto správania, ako už bolo uvedené.sex spálne zdobenie nápady

Nútené orálne hranie rolí je spoločné pre páry BDSM, kde dominantný predstiera, že núti podriadeného vykonávať orálny sex. Kým submisívny predstiera, že je pod nátlakom, táto rolová hra je konsenzuálna a zahŕňa obe strany, ktoré pozastavujú ich realitu.

Nútené ústne podanie je tiež bežnou aktivitou v pornografických filmoch. Zatiaľ čo účastníci, zvyčajne herečky, predstierajú, že sú nútení vykonávať orálny sex, súhlasili aj s ich časťou.