Rytmická metóda

Definícia

Definícia - Čo robí Rytmická metóda

Ženy, ktoré používajú rytmickú metódu, berú na vedomie menštruačný cyklus počas niekoľkých mesiacov (ideálne medzi šiestimi a dvanástimi). Určujú dĺžku každého cyklu, ktorá sa začína prvým dňom obdobia a končí sa prvým dňom nasledujúceho obdobia. Vypočítajú dĺžku svojho najkratšieho cyklu a potom od tohto počtu odpočítajú 18, aby určili dĺžku svojho neplodného obdobia pred ovuláciou. Odčítaním 11 od dĺžky najdlhšieho cyklu môžu určiť, kedy sa začne neplodná fáza po ovulácii.Tieto ženy by sa počas vypočítaných plodných dní vyhýbali sexuálnemu zneužívaniu alebo používali bariérovú antikoncepciu. Keďže sa ženské cykly môžu meniť, ženy používajúce metódu rytmu by mali svoje výpočty aktualizovať mesačne.

Pri použití v rámci uvedených opatrení zabraňuje rytmická metóda otehotneniu v 91% prípadov. Mnoho žien sa však vo výpočtoch dopúšťa chýb alebo ich výpočty neaktualizujú. To znižuje priemernú účinnosť na 75 až 87%.

Napriek relatívne vysokej miere zlyhania môže byť rytmická metóda príťažlivá pre niektoré páry, ktoré uprednostňujú prirodzenejšiu formu antikoncepcie alebo ktoré z náboženských dôvodov vyhýbajú iným antikoncepčným metódam. Rytmická metóda je tiež bezplatná na rozdiel od iných foriem antikoncepcie. Nesie tiež riziko vedľajších účinkov, ale nechráni pred sexuálne prenosnými chorobami.

Rytmickú metódu je možné použiť aj pri spätnom chode pármi, ktorí dúfajú, že otehotnejú. Podobné výpočty môžu párom povedať, kedy by mali mať sex, aby zvýšili svoje šance na počatie.

rovný sex chlapa