Lanový zajačik

Definícia

Definícia - Čo robí Lanový zajačik

Mnoho lanových zajačikov si užije výmenu energie, ktorá prichádza s lanom. Dávajú kontrolu nad svojimi telami inej osobe (riggerovi), ktorá ich môže manipulovať a priviazať ich, ako uzná za vhodné (samozrejme so súhlasom!). Tesný pocit a vzhľad lana proti pokožke je tiež veľmi príťažlivý a zmyselný pre mnoho ľudí.Rovnako ako v prípade účasti na akomkoľvek druhu otroctva, súhlas s tým, aby bol zajačikom, predstavuje určitý stupeň rizika. Viazaný zajačik na lane by nikdy nemal zostať sám. Je tiež zodpovednosťou opravára a všetkých divákov, aby sledovali lanový zajačik, aby sa zabezpečilo, že nebude ohrozená ich cirkulácia a prúdenie vzduchu. Komunikačné línie medzi zajačikom a lanom musia byť vždy otvorené. Je to dobrý nápad mať po ruke silné nožnice, aby ste v prípade núdze rýchlo prepustili kohokoľvek, kto je viazaný lanom.