Sexuálna závislosť

Definícia

Definícia - Čo robí Sexuálna závislosť

Existujú určité nezhody v otázke, či je sexuálna závislosť legitímnym lekárskym problémom, ktorý si vyžaduje liečbu, ako je závislosť od drog a alkoholu. Sexuálne závislosti sa porovnávali s podmienkami, ako sú závislosť na hazardných hrách a poruchy stravovania. Ľudia trpiaci sexuálnou závislosťou prejavujú typické návykové správanie. Ich správanie často presahuje hranice spoločensky prijateľného alebo normálneho správania, čo im sťažuje udržiavanie rutinných aspektov života a rozvíjanie a udržiavanie zdravých vzťahov. Existuje mnoho rôznych možností liečby a zotavenia sa zo závislosti na pohlaví.

sexfit je krokomer