Trisexual

Definícia

Definícia - Čo robí Trisexual

Trisexuál môže byť definovaný ako niekto, kto je ochotný byť dobrodružný a „vyskúšať“ niečo sexuálneho charakteru. Termín sa môže tiež použiť na definovanie jednotlivca, ktorý má sexuálne preferencie otáčajúce sa okolo troch pohlaví alebo typov sexuality. Napríklad jednotlivec by mohol mať tri sexuálne preferencie: muž, žena a ja.