blbca

Definícia

Definícia - Čo robí blbca

Twat, považovaný za vulgárny výraz, sa používa voľne. Najlepšie je hovoriť o lepších spoločensky prijateľnejších slovách, keď chceme vyjadriť podobné pocity.